Publicaties

Boeken

2022
Witboek 2022. 1.162 verpleegkundigen en verzorgenden over hun passie.

2019
Kwaliteitszorg, Zorgpad, Noordhoff Health.

2018
Verdriet en rouw, Zorgpad, Noordhoff Health.

2016
Verpleegkundig redeneren en Evidence Based Practice als besluitvormingsmodel. G.J.J.W. Bours, A.M. Eliens, A. Kooijman. Dwingeloo: Kavanah.

Effectief Verplegen 1, 5e druk,  Th. Van Achterberg, G.J.J.W. Bours, A.M. Eliens, Dwingeloo: Uitgeverij Kavanah.

2015
Effectief Verplegen 0, G.J.J.W. Bours, A.M. Eliens, P.J.J. Goossens, 23 herziene druk, Dwingeloo: Kavanah.

2013
Effectief Verplegen 4, 1e oplage, G.J.J.W. Bours, A.M. Eliens, P.J.J. Goossens. Dwingeloo: Uitgeverij Kavanah. i.s.m. J.M.A. de Bekker, J.H. de Haan, L.M.T. Schouten, M.E. Wigboldus, Kwaliteitszorg en patiëntveiligheid. 6e druk, Dwingeloo: Kavanah.

2012
Effectief Verplegen 3, 2e herziene uitgave,  Th. Van Achterberg, A.M. Eliens, H. Vermeulen, Dwingeloo: Uitgeverij Kavanah.

Effectief Verplegen 1, 4e druk,  Th. Van Achterberg, G.J.J.W. Bours, A.M. Eliens, Dwingeloo: Uitgeverij Kavanah.

2011
Palliatieve zorg voor mensen met dementie,  i.s.m. J. van der Steen. In: Visser, A.P.H., Bilsen J.J.R.,
Francke A.L. Palliatieve zorg door verpleegkundigen. Amsterdam: Reed Business, 2011.

Verpleegkundige besluitvorming. Het verpleegkundig proces en de besluitvorming hierover, coauteur R.
van Zelm. Dwingeloo: Uitgeverij Kavanah, 3e herziene druk.

Verdriet en rouw. In: Effectief Verplegen 3e geheel herziene druk. p.214- 252. Dwingeloo: Uitgeverij Kavanah.

Zelfverwondend gedrag. i.s.m. N. Kool en B. van Meijel. In: Effectief Verplegen 3e geheel herziene druk. p. 383-422. Dwingeloo: Uitgeverij Kavanah.

Effectief Verplegen 3e geheel herziene druk, i.s.m. Th. Van Achterberg, G.J.J.W. Bours. Dwingeloo: Uitgeverij Kavanah.

Spiritualiteit i.s.m. R. van Leeuwen, C.M.A. Frederiks. In Effectief Verplegen 3e geheel herziene druk, p.289- 315. Dwingeloo: Uitgeverij Kavanah.

2009
Effectief Verplegen 0, G.J.J.W. Bours, A.M. Eliens, N.C.M. Strijbol, Dwingeloo: Kavanah.

Evidence based verpleegkundig handelen (p. 17 – 33), Klinisch redeneren ( p. 53- 74), verpleegkundige richtlijnen (p. 117 – 147). In: Effectief verplegen 0.

Proefimplementatie van de instructiekaarten mondverzorging in verpleeghuizen. i.s.m. met Jans MP, Schuller A.A., Eliens A.M., Fleuren M.A.H. Leiden: TNO KvL.

2008
HOE bespreek je vragen en problemen rond het levenseinde. Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen. i.s.m met A. Kooijman, Utrecht, V&VN.

Effectief Verplegen, 3e geheel herziene druk, Th. Van Achterberg, G.J.J.W. Bours, A.M. Eliens, N.C.M. Strijbol (red.), Dwingeloo: Kavanah.        

2005
Effectief Verplegen 2, redactie i.s.m. Th. Van Achterberg en N. Strijbol, Dwingeloo: Kavanah, 2e geheel herziene druk.

Spiritualiteit, i.s.m. C.M.A. Frederiks en R.R. van Leeuwen. In Effectief Verplegen. Dwingeloo: Kavanah, p. 261-289.

2002
Effectief Verplegen 2, redactie i.s.m. Th. Van Achterberg en N. Strijbol, Dwingeloo: Kavanah, 2002.

Spiritualiteit, i.s.m. C. Frederiks. In Effectief Verplegen, Dwingeloo: Kavanah, 2002.

Kloof overbruggen tussen weten en doen. I.s.m. M. Minkman, J. Batenburg, ZorgSupport, oktober 2002, p. 2-5.

2001
Naar een toekomst voor verpleegkundigen, i.s.m. N. Strijbol. In: Jaarboek Verpleegkunde. Dwingeloo: Uitgeverij Kavanah 2001, p. 27-40.

Richtlijnen: verschijningsvormen en de betekenis voor verpleegkundige besluitvorming, In: Verpleegkundig Consult, september 2001, p. 1/21.

Doorbraakserie: een nieuwe methodiek voor verbetering van de patiënten zorg?, coauteur L.A. Batenburg. In: Verpleegkundig Consult, december 2001, p. 1-15.

1999
De Verpleegkundig Wetenschappelijke Raad: verleden, heden en toekomst. In: Verpleegkundig consult, december, p. 1-13.

1998
Spirituele problemen in de verpleegkunde: religie en zingeving bij patiënten, coauteur C. M.A. Frederiks. In: Verpleegkundige Probleemgebieden: Diagnoses & Interventies, nr. 5., 19 p.

1995
De praktijk van verpleegkundige theorieën en modellen. Nijkerk: INTRO (red.). Coauteur J. Eliens-Euwals.

1993
Het verpleegkundig proces in de algemene gezondheidszorg. Nijkerk: INTRO. Coauteurs H. Vermaas en J. Aarts.

Probleemgestuurde verslaglegging, Dwingeloo: Kavanah.

1992
Meting nauwkeurigheid van verpleegkundige diagnoses. In: Verpleegkundige diagnostiek in Nederland. Red. G.K. Bruggink en L. Regeer.

1984
Een exploratie naar het gebruik van verpleegplannen op enkele verpleegafdelingen van een psychiatrisch ziekenhuis. In: Nieuwe wetenschappers voor de gezondheidszorg. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.

Artikelen (selectie)

2021
Belevingsliteratuur: een belangrijke kennisbron, tt-wijzer, nr. 102, p 9.
Fotografie als verpleegkundige interventie, tt-wijzer, nr. 103, p 8-9.
Muziek op de IC, tt-wijzer, nr 103, p. 11.
Huidhonger, tt-wijzer, nr 104, p.11.

2019
Kwaliteitszorg, Zorgpad, Noordhoff Health.
Betrokkenen over radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, TVZ, 03, 2019, p. 21-24.
Waarde-vol Onderwijs draait om relaties, i.s.m. Mieke Hollander en Femke van den Berg, TVZ, 03, 2019, p.26-27.

2018
Verdriet en rouw, Zorgpad, Noordhoff Health.

2017
EBP is meer dan wetenschappelijk bewijs!, TVZ, nr. 1 , p.35 – 36.

2016
Verpleegkundig redeneren. Het OPT-model. TVZ, nr. 6, p. 48 – 51.

2015
Worstelen met eenheid van taal. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice. nr. 3, 2015, p. 24.

2012
Tijd voor verpleegkundig zorgcentrum,  TvZ, nr. 2, 2012, p. 28-30.
Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging, i.s.m. Rian Buijsse. TvZ nr 3, p 31-32.

2011
Ontwikkeling verpleegkundige kennis stagneert, TvZ, nr. 3, 44-47.

2010
The SNAQ rc, an easy traffic light system as a First step in the recognition of undernutrition in residential care, HM Kruizenga, HCW de Vet, CME van Marissing, EEPM Stassen, JE Strijk, MAE van Bokhorst-de van der Schueren, JCH Horman, JMGA Schols, JJ van Binsbergen, A. Eliens, DL Knol, M Visser, J Nutr Health Aging, 14 (2), 83-9.
Acute zorg in de huisartspraktijk door de nurse practitioner i.s.m. V. Bon en H. Jiawan, TvZ nr. 2, p. 24- 28.
Aanpak ondervoeding in verpleeg- en verzorgingshuizen. i.s.m. A. Evers, J. Horman, J. Schols, H. Kruizinga. TvZ, 3, 42 – 45.
Instructie Voor Toediening Gereedmaken van Medicatie. i.s.m. E. Poot, Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 5, 20-23.

2009
Zorg in de laatste levensfase i.s.m. Ad Kooijman, TvZ, 4, p. 40-43.
Hoe beoordeel je een wetenschappelijk artikel?, Nurse Practitioner, 4, nr. 2, juni 2009, p. 22 – 23.
Proefimplementatie van de instructiekaarten mondverzorging in verpleeghuizen. i.s.m. met Jans MP, Schuller AA, Eliens AM, Fleuren MAH. Leiden: TNO KvL. 
Invoering van twee richtlijnen in de care sector, i.s.m. M. Fleuren en R. de Jong, TvZ, 2009, nr. 11/12, p. 46 – 49.

2008
Verstandelijk gehandicaptenzorg toe aan herbezinning en actie. Coauteur Koos de Haan, TvZ, 11/12, p. 25-28.

2006
Promoting evidence-based practice: the roles and activities of professional nurses’associations. Van Achterberg, T., Holleman, G., Van de Ven, M., Grypdonck, M.H.F., Eliens, A. Van Vliet, M., Journal of Advanced Nursing, 53 (5) : 605-612.
Promotion of evidence/based practice by professional nursing associations: literature review. Holleman, G., Eliens, A., Vliet, M. van , Achterberg, T. van. Journal of Advanced Nursing, 53 (6): 702-709.
Verpleegkundige prestatie-indicatoren. Coauteurs M-J Willemse en F. Bolle, TvZ, nr. 6, p. 29-31.

2005
Weg met de rituelen bij richtlijnontwikkeling, Evidence Based Practice, nr 1, 3, 16-17.

2002
Samen bidden, Verpleegkunde Nieuws, nr. 6, p. 40-42.
Waar baseren verpleegkundigen hun handelen op?, i.s.m. N. Strijbol, ZorgSupport, april 2002, p. 10-13.

2001
Kwaliteitsontwikkeling in verpleging en verzorging. Coauteurs S. Hickox en M. Been, TvZ, 3, p. 79-81.

2000
Het ontstaan van de eerste NDU in Nederland, TvZ, 5, p. 139-142.
De Nursing Development Unit in het OLVG, TvZ, 5, p. 143-148.
Doorbraakserie: een manier om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen? Coauteur J. van Beek, Triage, 2, 3, p. 12-15.
Doorbraakserie op de Spoedeisende Hulp. Coauteur J. Donga, Triage, 2.nr 5, p. 13-17.

1999
Specialisatie in de verpleegkundige beroepsuitoefening, TSG, nr. 5, p. 251-253.

1998
Een einde aan de spraakverwarring?, Onderwijs en Gezondheidszorg, 22, nr 9, p. 176-178.
Evidence based verpleegkunde, TVZ, nr. 19, p. 577-581.

1997
Psychiatrische verpleegkunde nu en straks, MGv, 52, nr 10, p. 943-958.

1996
Strategie voor de legitimering van de verplegingswetenschapper, Met Verve, 2, nr 3, p. 13-14.
Om trots op te zijn. Coauteur A. Rot, Tijdschrift voor Gezondheid & Politiek, nr 2, p. 19-20.
Encyclopedie of diepgang?, Verpleegkunde Nieuws, nr. 6, p. 26-29.

1994
Invoering patiëntgericht verplegen in Diatel, LWDT-infor, 1, p. 55-59.
Invoering patiëntgericht verplegen in Diatel, LWDT-infor, 2, p. 47-53.
Invoering patiëntgericht verplegen in Diatel, LWDT-infor, 3, p. 17-21.

1992
Methodisch werken in de psychiatrie: een lege huls? Psychiatrie en verpleging, nr 4, 68, p. 185-190
Invoeren van probleemgestuurde verslaglegging, TvZ, nr 20, p. 728-731.

1987
Probleemgestuurde verslaglegging. Deel 1: Invoering op enkele verpleegafdelingen van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, TvZ, nr 7, p.194-200.
Probleemgestuurde verslaglegging. Deel II: Ervaringen bij het invoeringsproces, TvZ, nr 8, p. 239-245.
Probleemgestuurde verslaglegging. Deel III: Praktijkperikelen en conclusie, TvZ, nr 9, p. 280-285.

1985
Verplegen: wens of werkelijkheid?, TvZ, nr 13, p. 386-392.
Werken als verplegingswetenschapper. In: Bulletin Verplegingswetenschap Maastricht, nr 17, p. 2-4.

1984
De probleemgestuurde verslaglegging in de verpleging, TvZ, nr 25, p. 786-789.