Witboek 2022 verschenen op 8 juni!

Download hier het Witboek 2022 (Nederlands)

In 1982 maakte ik samen met Theo Dassen het ‘Zwartboek van de verpleging’, in opdracht van ‘Het Beterschap, belangenvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden’. Het Zwartboek gaf aan wat de gevolgen zijn van het tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen.

In 2022, 40 jaar later, maakte ik een Witboek. Dit Witboek 2022 heeft als doel tegenwicht te bieden aan de vaak sombere berichtgeving in de dagbladen over verplegen en verzorgen. In de dagbladen lees je vooral wat er niet goed gaat binnen het beroep van helpende, verzorgende, verpleegkundige en verpleegkundig specialist. De andere realiteit is dat deze beroepsbeoefenaren zelf hun vak met trots en plezier uitoefenen.

Dit Witboek laat 1.162 zorgmedewerkers (gediplomeerden en studenten) aan het woord over hun vak. Helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten beantwoordden in het Witboek vijf vragen:

  1. Wat is mooi aan je vak en wat zijn de redenen waarom je als zorgmedewerker of student je vak met tevredenheid uitoefent?
  2. Wat is de waarde van verplegen en verzorgen voor de zorgvrager?
  3. Wat levert verplegen en verzorgen op voor de beroepsgroepen (artsen, diëtisten, fysiotherapeuten etc.) waarmee verplegend personeel samenwerkt?
  4. Wat is de waarde van verplegen en verzorgen voor de samenleving?
  5. Kun je in één woord aangeven wat voor jou de kern of het mooie van je vak is?

Het Witboek bevat een reeks korte en sprekende citaten uit de 1.162 reacties op deze vragen. Doel van het Witboek 2022 is een positief imago van de beroepen in de verpleging en verzorgen uit te stralen, om hiermee het beroep aantrekkelijk te maken voor jonge mensen die staan voor hun beroepskeuze. Maar het doel is ook om ‘zittend’ personeel er nog eens aan te herinneren hoe mooi en belangrijk hun vak is.

Twee citaten:

‘Wij zijn er voor mensen in hun bangste en kwetsbaarste momenten.’

‘Ik wens iedere onervaren arts of andere zorgprofessional een bevlogen en ervaren verpleegkundige toe waarvan zijn kunnen leren.’

Het digitale Witboek (printversie) is hieronder kosteloos te lezen en te downloaden.

De gedrukte oplages zijn uitverkocht.

Witboek 2022

1.162 verpleegkundigen en verzorgenden over hun passie.

Whitebook 2023

1.162 nurses about their passion.