Actualiteit

Het debat over het opzetten van verpleegkundige zorgcentra in Nederland blijft actueel. Wat is een verpleegkundig zorgcentrum?

Een verpleegkundig zorgcentrum is een voorziening waar verpleegkundigen en verzorgenden werken en het centrum wordt geleid door verpleegkundigen. Het biedt zorg aan patiënten die thuis verblijven of die nazorg nodig hebben na verblijf in een ziekenhuis. Het zorgcentrum kan allerlei functies hebben: telefonische hulpdienst; verpleegkundige spreekuren; poliklinische behandeling; verpleegkundige spoedeisende hulp, kortdurende opname; dag-, avond- of weekendopvang; aanbieden van vaardighedentraining aan patiënten en mantelzorgers. In alle gevallen gaat het om patiënten die komen voor verpleegkundige en ook medische laagcomplexe (acute) zorg.

In onderstaande publicatie tref je wat meer informatie aan over een verpleegkundig centrum.