Over mij


Opleiding

Mijn werkzame leven begon ik na de HBS met de opleidingen tot A- en B-verpleegkundige. In 1980 behoorde ik tot de eerste groep van acht studenten Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting Verplegingswetenschap) aan de Universiteit Maastricht. In 1984 studeerde ik af.

Functies

Ik was als verpleegkundige werkzaam in het provinciaal ziekenhuis Duin & Bosch in Castricum en Ziekenhuis St. Annadal in Maastricht. Na mijn afstuderen als verplegingswetenschapper werkte ik onder meer als stafmedewerker in de GGZ en als docent verpleegkunde bij de opleiding bachelor verpleegkunde van Hogeschool Alkmaar en Hogeschool Inholland en bij de laatste hogeschool was ik van het begin af aan werkzaam bij de opleiding MANP. Enkele jaren werkte ik als associate lector bij de kenniskring Best Practice in de GGZ verpleegkunde, bij het (toenmalige) Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en was ik senior beleidsadviseur bij V&VN.

Sinds 2017 heb ik een eigen adviesbureau Aart Eliens Advisering en was in dat kader onder meer als projectmedewerker betrokken bij het project Waarde-vol Onderwijs. Nu werk ik als trainer onbegrepen gedrag bij dementie voor Buijssen Training en Educatie.

Ik was verder actief als lid, respectievelijk voorzitter van verschillende landelijke richtlijnwerkgroepen en als redacteur voor uitgeverij KAVANAH en bij de vakbladen TVZ, redactieraad Zorgsupport, Tijdschrift voor Evidence Based Practice en de tt-wijzerkwartaalmagazine voor Complementaire Zorg & Integrative Nursing. Ik was lid van een reeks visitatiepanels voor de beoordeling van de opleiding bachelor verpleegkunde en de opleiding verpleegkundig specialist en zat in veel begeleidingscommissies en klankbordgroepen, voornamelijk op het gebied van kwaliteit van zorg en was hij lid van de evaluatiecommissie Palliantie ZonMw.

Vanuit mijn passie voor het verpleegkundig beroep sprak ik op vele landelijke en internationale congressen over vraagstukken in de verpleegkunde en het verpleegkundig onderwijs en publiceerde een reeks artikelen en boeken.

Contact

Voor informatie kunt u zich wenden tot Aart:
T: +31 6 21265832
E: ameliens@casema.nl